Klas 2/3KB

Thema: (ver)kopen in de supermarkt

VRIJDAG 15 MAART 2024:

De afgelopen weken werkten we rond het thema ‘(ver)kopen in de supermarkt’.

Hierbij werkten we rond hoeveelheden vergelijken en sorteren. We gebruikten hierbij de begrippen veel, weinig, niets, evenveel, gelijk, meer, minder, …. We probeerden ook hoeveelheden tot 6 onmiddellijk te herkennen zonder te tellen.
Daarnaast onderzochten we ook het begrip ‘geld’ en onderzochten ‘hoeveel iets kost’ door actief ervaringen op te doen zoals bij winkelen of winkelspel. We gebruikten hierbij de woorden kopen, betalen, verkopen, geld, prijs, duur, goedkoop, euro, …
Tot slot moesten de kleuters ook gericht waarnemen/ gericht kijken en boodschappen schriftelijk vastleggen met een combinatie van beeldende elementen, letterachtige vormen en/ of letters. Wat deden we allemaal binnen het thema?
– Brainstorm voorkennis thema ‘de winkel’ –> woordweb maken met eigen geschreven woorden en tekeningen
– Drama: toneel gespeeld door de juffen: wat kan wel/ niet in de supermarkt?
– Wero: rondleiding in de supermarkt + nagesprek (zie vorig blogbericht)
– Wero: nrichten van een eigen klas- supermarkt + een naam bedenken
– Beeld: den affiche ontwerpen voor onze klas- supermarkt
– Wiskunde: sorteren van verpakkingen: wat hoort bij elkaar?
– Wiskunde/ beeld: prijskaartjes maken: woorden schrijven, afbeeldingen zoeken of tekenen en prijs bepalen
– Wiskunde/ beeld: boodschappenlijstjes maken en gebruiken in onze klas- supermarkt
– Wero: boodschappen doen en betalen in onze klas- supermarkt
– Wiskunde: boodschappen betalen aan de juf: evenveel centjes betalen
– Wiskunde: welk product kost meer/ minder?
– Beeld: een barcode maken en cijfers onder schrijven
– Beeld: vul het winkelrek (2D): knippen in reclamefolders en kleven
– Beweging: boodschappenrace op de speelplaats met winkelkarretjes
– Wiskunde: boodschappenspel met draairad: wie verzamelt als eerste 10 boodschappen? Boodschappen bijdoen en wegdoen.
– Wiskunde: matrixen rond hoeveelheden
– Spel: boodschappen doen
– Spel: haal het product in de juiste winkel
– Spel: welk product is verdwenen uit de winkelkar?
– Spel: Galli Halli
– Spel: ik ga naar de supermarkt en ik neem mee … ?
– Taal: themawoorden schrijven en naleggen met letterblokjes
– Taal: interactieve taalmat met vragen over het supermarkt
– Taal: zoekplaten in thema
– Taal: luisteren naar verhalen over het thema
– Muziek: themalied ‘boodschappen doen’
– Wero: afval sorteren: wat hoort in welke vuilbak?
– Winkel bouwen met verschillende soorten blokken en inrichten met producten
– Plasticine
– Themaboeken
– Strijkparelen met themakaarten
– Werkboekje maken
– Krullenbol in het thema
– Aanbrengen letter/ klank ‘B’ van Boodschappen/ Betalen + verwerking in ons letterboekje
– …

Op het einde van het thema gingen we opnieuw naar de supermarkt. Alles wat we in de klas hebben geleerd moesten de kleuters nu zo zelfstandig mogelijk proberen uitvoeren. Voor we vertrokken maakten we een boodschappenlijstje om croque monsieurs te maken in de klas. Niet vergeten om een boodschappen tas en onze portefeuille mee te nemen.
In de winkel moesten de kleuters in een klein groepje zelf hun boodschappen zoeken. Aan de kassa moesten we uiteraard nog betalen.

Tot slot maakten we in de klas nog lekkere croque monsieurs en ze hebben gesmaakt!

Hieronder vind je onze sfeerbeelden.