Schoolreglement

Door je kind in te schrijven in onze school ga je akkoord met ons schoolreglement.
Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school.

Praktische informatie

Een handig document dat alle nodige praktische informatie weergeeft i.v.m. de organisatie, de samenwerkingen en nog veel meer…

Privacybeleid

Lees het privacybeleid van de vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs De Wegwijzer waar je ook ons aanspreekpunt informatieveiligheid kan vinden.

Kalender met studie- en verlofdagen

Onze kalender met een overzicht van de pedagogische studiedagen en verlofdagen van dit schooljaar.

Medicatiefiche

Op onze school krijgen de kinderen niet zomaar medicatie toegediend.
Hiervoor dient deze medicatiefiche ingevuld te worden.

Disclaimer

Meer specifieke info over de gebruiksvoorwaarden, privacy en copyright voor deze website.

Gebruiksvoorwaarden website

Op deze site bevindt zich fotomateriaal waarvoor toestemming werd gevraagd aan de ouders.
Wie toch in beeld gebracht wordt en dit liever niet heeft, wendt zich tot de directeur.

De inhoud en foto’s van deze website kunnen niet door derden gebruikt worden zonder toestemming van de directeur. Misbruik van fotomateriaal van de site wordt aangegeven bij de politie.

Scroll naar boven