Nieuw op school?

Wanneer kan je een kind inschrijven?

De inschrijvingen voor een bepaald schooljaar kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar. Opgelet! Er is is één uitzondering op deze regel. De tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar werden geboren, voldoen op de laatste instapdag (O-L-H Hemelvaart) van het schooljaar waarvoor men inschreef nog niet aan de leeftijdsvoorwaarden. Zij stappen pas in op 1 september van het daaropvolgende schooljaar. Om alle kleuters van eenzelfde kalenderjaar evenveel kansen te geven, kunnen de tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar geboren zijn, zich inschrijven op hetzelfde ogenblik als de eerder op het kalenderjaar geboren kleuters, ook al stappen ze pas het daaropvolgende schooljaar in. 

U kan hiertoe dit inschrijvingsformulier aanvullen, opslaan en naar school versturen (of brengen). We contacteren u dan zo spoedig mogelijk voor een inschrijvingsafspraak. 

Starten op school

Via deze link krijgt u heel wat algemene informatie van het onderwijsministerie voor uw startend kind.

Kiezen tussen hoofd- of wijkschool

Onze school telt 2 kleuterafdelingen: Looierijstraat (wijkschool) en Pontstraat (hoofdschool). Waarom ouders voor een bepaalde afdeling kiezen kan u in deze verzameling citaten meelezen.

Welkomdagen

Is het binnenkort je eerste schooldag?
Op zaterdag 21-10-2023, van 10.00 tot 12.00 uur houden we op beide afdelingen een welkomdag.
Wie er niet bij kan zijn, kan via dit filmpje ook een kijkje nemen.
Geïnteresseerde ouders van (buiten) Zulte nemen contact op met de school om gerichte informatie te ontvangen.
Inschrijven kan u door een afspraak te maken met school.
We zien al uit naar onze nieuwe jeugdige bezoekers.

Scroll naar boven