Klas 2/3KB

Thema: ‘Max en de toverstenen’ (prentenboek)

WOENSDAG 25 OKTOBER 2023:

De afgelopen weken werkten we in de klas rond het prentenboek ‘Max en de toverstenen’. Hierbij stond vooral durven fantaseren en verbeelden en hierbij taal gebruiken centraal. Daarnaast leerden we ook dat alles wat je doet, ook invloed heeft op een ander … Zowel positief al negatief. Wat deden we allemaal?
– taal: het verhaal ‘Max en de toverstenen’ vertellen in verschillende delen (algemeen deel, slechte afloop en goede afloop)
– drama: het verhaal ‘Max en de toverstenen’ naspelen in een poppenkast, in een verteltafel, … door de juf en door de kleuters
– taal: fantaseren hoe het verhaal zou verder gaan …
– beeld: een eigen rotslandschap schilderen om het verhaal zelf na te spelen
– beeld: een muis kleuren (2K) of een muis tekenen en kleuren (3K) voor in het rotslandschap
– beeld: een muizentekening kleuren, uitknippen en op een gekleurd blaadje kleven
– beeld: een muizenkroon maken
– beeld: een toversteen schilderen
– krullenbol: een muis vouwen
– taal: aanbrengen Max de letter- en klankmuis en Lotje nieuwsgierig protje (onze taalpop)
– taal: aanbrengen van de letters- en klanken ‘M’ van Muis en ‘S’ van Steen
– taal: versje ‘Max de muis’
– taal: themawoordjes naleggen met letterparels
– muzische: speelliedje ‘het muisje’
– beeld: versieren van de aangebrachte letters in ons letterboekje (3K, blijft in de klas tot einde schooljaar)
– wero: waarneming van een muis a.d.h.v. filmpjes en knuffels
– wero: waarneming van rotsen en stenen
– wero: stenen zoeken om te gebruiken in de klas
– wiskunde:vstenen gooien: wie gooit het meeste stenen in de rots? Wie gooit zijn/ haar steen het verste?
– wiskunde: stenen wegen: welke weegt het minst/ het minste?
– wiskunde: evenveel parels rijgen op de staart van de muis
– godsdienst: gesprekjes over goed en kwaad – wat als stenen botsen?
– godsdienst: parabel van het huis op de rots
– relaxatie: muizen- en stenenmassage
– beweging: de slapende muis, steentje leggen – niemand zeggen, staartjes trek, …
– vrij spel: vormen naleggen met stenen
– vrij spel: het verhaal naspelen in de zandbak met muizen en stenen (rotsen)
– vrij spel: het verhaal naspelen in een verteltafel en in poppenkast
– vrij spel: ons poppenhuis werd een muizenhol
– vrij spel: kleikaart muizen
– vrij spel: muizen maken met linking cubes
– vrij spel: muizen maken met strijkparels
– vrij spel: muizenhuis maken met duplo, …
– …

Vandaag werden we ook getrakteerd op lekker fruit van de ouderraad, dank je wel!