Klas 4LA

Kijker 3: Begrijpend lezen: Informatieve teksten over vreemde dieren

Vorige week kregen we een leuke les begrijpend lezen van onze stagemeester Gauthier. In deze les maakten we kennis met 6 vreemde dieren: hengelvis/aardvarken/vingerdier/zeepaardje/prieelvogel en luiaard. We werden eerst in 6 groepjes verdeeld. Elk groepje kreeg 1 vreemd dier om te bespreken. Zo kwamen de 6 dieren aan bod. Elk groepje moest de informatieve tekst lezen over dat vreemd dier in het werkboek van taal. Nadien moesten de groepsleden samen de opdrachten/vragen oplossen. Waren ze klaar met dat dier, dan moesten ze het dier nemen dat (in hun werkboek) daarop volgde enz … Toen de tijd om was, werden de groepjes herverdeeld. Nu waren er 3 groepjes met 6 kinderen. De bedoeling was dat elk groepslid zijn besproken dier voorstelde aan de andere groepsleden door zoveel mogelijk informatie te geven. Iedereen van de groep kon ook vragen stellen aan dat kind. Als alles duidelijk was, dan begonnen ze de opdrachten/vragen samen op te lossen. Het kind dat het dier voorgesteld had, controleerde of de antwoorden correct waren. Zo kon iedereen eens meester of juf spelen.

Scroll naar boven