Klas 2/3KC

Ridders, jonkvrouwen en kastelen

Wist je dat?
– We veel te weten gekomen zijn over de tijd van de ridders, jonkvrouwen en kastelen
– De schoolvoorstelling ‘de ridder die bang was in het donker’ heel mooi was
– We een kasteel gemaakt hebben in de klas met een kartonnen doos
– We kastelen gebouwd hebben met blokken
– Verkleden in een ridder of jonkvrouw heel leuk is
– We ons eigen ridderhelm of jonkvrouwenhoed gemaakt hebben
– De jonkvrouwen een armband knutselden
– De ridders geen zwaard of schild mocht ontbreken
– Amelie een pijl en boog meebracht naar de klas
– We gedanst hebben op het leuke themalied van Ridder Roderik
– We opdrachten volbracht hebben om een ridder te worden: samenwerkingsproef, deelproef, beleefdheidsproef
– We in de kapel tot een echte ridder of jonkvrouw geslagen werden, door koning Meneer Geert 😀
– …