Klas 2LA

maart: sportdag – boerderij

Dag iedereen,
Vooraleer we beginnen aan het laatste trimester van dit schooljaar, wil ik jullie de foto’s van onze belevenissen in de maand maart nog meegeven.
In dit bericht kan u heel wat foto’s vinden over:
– onze sportdag
– de uitstap naar de boerderij
– peer-tutoring: samenwerking met 5de leerjaar om het begrijpend lezen en technisch lezen te bevorderen.
– de fluo-fuif

Juf Trees (stagejuf) zal na de vakantie 2 weken voor de klas staan. En dan komen de laatste maanden eraan.
Het belooft nog een fijne paar maanden te worden met hopelijk wat zonnig, warm weer. Ik kijk er al naar uit.

juf Kaat