Disclaimer & Privacybeleid Vrije Basisschool Zulte

Op de info-pagina kan u de privacyverklaring van de schoolgemeenschap nalezen, alsook de gebruiksvoorwaarden van deze website. Deze worden hier verder toegelicht.

Teksten, afbeeldingen, logo’s, tekeningen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.
Kopie├źn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Vrije Basisschool Zulte.
Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Vrije Basisschool Zulte levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Vrije Basisschool Zulte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of op de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersysteem of device.

Deze website bevat links naar websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Wanneer u via een contactformulier contact opneemt met Vrije Basisschool Zulte, vragen we u een paar gegevens in te vullen.
Deze informatie zal nooit aan iemand bekend gemaakt worden, tenzij we verplicht worden door een overheidsinstantie, politie… in het kader van een inbreuk.
De informatie kan wel gebruikt worden om u te informeren over onze producten en diensten.
De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig bewaard om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld.

Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan de site. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan u via de instellingen van uw internetbrowser, vermijden dat cookies (automatisch) worden aanvaard op uw device, wat tot een verminderde gebruikerservaring kan leiden. Hoe u voor uw device en browser die instellingen aanpast, kan u op deze website lezen.

Indien u meent dat Vrije Basisschool Zulte onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, kan u contact opnemen met de school. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en de nodige maatregelen te treffen.
We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere privacycommissie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Om spam te vermijden maken we (vooral op de pagina’s met een contactformulier) gebruik van Google reCaptcha. De reCaptcha-badge wordt niet weergegeven op deze pagina’s, maar is wel degelijk actief.
Hierbij zijn Googles Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Afbeeldingen die op de webpagina’s voorkomen, zijn hoofdzakelijk door de school zelf vervaardigd.
Een aantal foto’s en iconen werden gebruikt uit het gratis ter beschikking gesteld materiaal bij Pexels, Unsplash en Icons8.

Scroll naar boven