Klas 2/3KD

De nieuwe avonturen van Monkey en Noah “Max en de toversteen”

De afgelopen weken werkten we in de klas rond het prentenboek ‘Max en de toverstenen’. Hierbij stond vooral durven fantaseren en verbeelden en hierbij taal gebruiken centraal. Daarnaast leerden we ook dat alles wat je doet, ook invloed heeft op een ander … Zowel positief al negatief. Wat deden we allemaal?
– Verhaal ‘Max en de toverstenen’ vertellen in verschillende delen (algemeen deel, slechte afloop en goede afloop)
– Dramatiseren: het verhaal ‘Max en de toverstenen’ naspelen in een poppenkast, in een verteltafel, … door de juf en door de kleuters
– Fantaseren/ brainstormen: hoe het verhaal zou verder gaan.
– BO: Een eigen rotslandschap schilderen om het verhaal zelf na te spelen
– BO: Een muis boetseren in klei.
– BO: Schilderen van goudstenen ( zo kunnen de kleuters thuis het verhaaltje naspelen)
– BO: een toversteen schilderen
– Krullenbol: een muis vouwen
– Krullenbol: Toverstenen tekenen/ muis tekenen.
– Aanbrengen Max de letter- en klankmuis en Lotje nieuwsgierig protje (onze taalpop)
– Aanbrengen van eerste klank ‘M’ van Muis


– Aanleren versje ‘Max de muis’
– Schrijfhoek themawoordjes naleggen met letterblokjes
– Aanleren speelliedje ‘Het muisje’
– Bouwen van een muis.
– Waarneming van een muis a.d.h.v. filmpjes en knuffels
– Waarneming van rotsen en stenen
– Stenen zoeken om te gebruiken in de klas: onze toversteen, onze fantasiesteen, ….
– Fantasiegesprek: “Mijn steen ziet er uit als een… “
– Tussendoortje: spelletje spelen : Wie gooit zijn/ haar steen het verste?
– Ontdekhoek: wegen: welke weegt het minst/ het minste?
– Godsdienst: gesprekjes over goed en kwaad – wat als stenen botsen?
– Godsdienst: verhaal : Jules en zijn toversteen.
– Godsdienst: ” De gouden steen”
– Relaxatie: muizen- en stenenmassage
– Beweging: de slapende muis, steentje leggen – niemand zeggen, …
– ZA: Stenen spiegelen.
– Zandbak; het verhaal naspelen in de zandbak met muizen en stenen (rotsen)
– Verteltafel: het verhaal naspelen in een verteltafel en in poppenkast
– Plasticinehoek: kleikaart muizen
– Bouwen: muizen maken met linking cubes, duplo, lego, …
– Fijne motoriek: muizen maken met strijkparels
– Bouwhoek: muizenhuis maken met allerlei materialen.
– Memory spelen van Max en de toversteen.
– ZA: Steentje gooien in de kom
– Fantasiegesprekken/ fantasieverhalen spelen met de poppenkastpoppen.
– Tekenen over het einde van het verhaal.
– Tekendictee over Max en de toversteen.
– ZA: Fijne motoriek: Schrijfpatronen volgen met stenen.
– …