Klas 4LA

Creatief schrijven: Een recept voor de reuzen: “Spoelwatersoep”

In de lessen begrijpend lezen van Kijker 1 hebben we fantasieteksten gelezen uit het boek “Munkel Trog”. Dit boek gaat over reuzen en hun dagelijkse belevenissen, thuis en op school. We lazen ook over hun eetgewoonten die totaal anders zijn dan die van ons, de mensen. In het restaurant (= “smurriehut”) “MacKokkals” kunnen de reuzen “Spoelwatersoep” bestellen. Wij mochten vandaag in de les creatief schrijven zelf eens verzinnen welke ingrediënten de reuzenkok voor die “Spoelwatersoep” zoal kan gebruiken. We werkten alleen, per 2 of per 3. Na het schrijven mocht iedereen vooraan komen om hun werkje voor te lezen. Als je de tekstjes leest, zal je merken dat alle kinderen heel veel fantasie hebben! Dat wordt zeker en vast een héééle lekkere soep voor de reuzen! Veel leesplezier!

Groetjes,

Juf Anja

Een leerrijk bezoek aan het gemeentehuis!

Dinsdag 26 september brachten we met de 2 vierdes een bezoek aan het gemeentehuis in Olsene. Het is een zeer groot gebouw dat bestaat uit het gelijkvloers, één verdieping en een kelder. Als je binnenkomt in het gemeentehuis, zie je een lange, brede gang met een lange infobalie waar de inwoners tijdens de openingsuren terecht kunnen voor informatie. 

We kregen een warme verwelkoming van de enthousiaste burgemeester Simon Lagrange. Hij stond ons al stond op te wachten aan de raadzaal. Hij was zeer vriendelijk en was blij ons te zien! Hij droeg ook zijn 3-kleurige sjerp. In de raadzaal stonden de tafels in een kring. We mochten zitten op de stoelen. Er waren 26 stoelen bij de tafels (25 voor de gemeenteraadsleden en 1 voor de gemeentesecretaris die tijdens de maandelijkse gemeenteraadszitting het verslag maakt). Op de hoge, witte muren zijn er 3 gedichten geschreven door Paul Demets, een dichter uit Olsene. Hij schreef deze speciaal voor de opening van het nieuwe gemeentehuis in juni 2014: één voor Roger Raveel (“Kringen”), één voor Gaston Martens (“Paradijs”) en één voor Modest Huys (“Stralen”). Dit zijn 3 bekende kunstenaars uit Zulte. Deze gedichten verwijzen dan ook naar de werken van deze 3 kunstenaars. De burgemeester gaf ons uitleg over de gemeentefusie, over de verkiezingen en over de gemeentelijke diensten. We mochten hem ook veel vragen stellen. Hij nam ruim de tijd om ze allemaal te beantwoorden!

Toen was het tijd om eens de verschillende diensten te verkennen. Elke klas startte op een andere gemeentelijke dienst met de rondleiding. Terug op weg naar de lange, brede gang, zagen we een muur met daarop woorden en pijltjes in 4 verschillende kleuren: rood (Grondgebiedzaken), blauw (Interne zaken), groen (Externe zaken) en paars (Bestuurszaken). Dit zijn wegwijzers voor de mensen. Alles bevindt zich op de verdieping, behalve de Externe zaken. Achter de infobalie zie je, evenwijdig met die lange gang, een grote open ruimte met o.a.de bevolkingsdienst en de burgerlijke stand. Achter deze diensten bevinden zich kleinere, gesloten ruimtes die van elkaar gescheiden zijn door glazen deuren waardoor je kan kijken. Op elke deur staat de naam van de dienst in de juiste kleur. Deze ruimtes zijn niet toegankelijk voor het publiek, maar enkel voor de bedienden die administratief werk uitvoeren. Wij mochten daar wel een kijkje nemen! Zo bezochten we op de benedenverdieping de dienst burgerzaken (waar we informatie over een Kids ID, een reispas, een rijbewijs,… ) en de dienst vrije tijd (waaronder de cultuurdienst). Op de bovenverdieping brachten we een interessant bezoek aan de personeelsdienst, de dienst milieu en natuur en de financiële dienst (waar een meneer ons vertelde over de inkomsten en uitgaven van onze gemeente). We bezochten ook de politie. Alle personeelsleden deden hun uiterste best om ons zoveel mogelijk informatie te geven. We hebben veel bijgeleerd over het bestuur van onze gemeente! In de klas bekeken we ook al eens het mooie promotiefilmpje dat ook op de website van Zulte te vinden is. Dit toeristische promotiefilmpje (2 minuten) bevat luchtbeelden (gemaakt vanuit een drone) van de mooiste plekjes en de belangrijkste bezienswaardigheden in de gemeente Zulte. Als aandenken kregen we allemaal nog een leuk en vooral praktisch geschenkje: een klein meetlatje (van 20 cm) met daarop het logo van Zulte. Dat zullen we zeker goed kunnen gebruiken in de klas of thuis!

Bedankt iedereen voor deze leerrijke en gezellige namiddag!! Benieuwd naar de foto’s?

Groetjes,

Juf Jolien

Wiskundeles: Blok 1: “Instaples”: Samen bereiken we meer dan alleen!

De “Instaples” van elk blok frist in een spelvorm gekende leerstof op waar het blok op voortbouwt. De kinderen zullen in dit soort lessen zeker hun best doen, want juiste antwoorden worden ‘beloond’ met een tip, een punt,… Die zijn nodig om het doel van het spel te bereiken. Ze werken in heterogene groepjes samen d.w.z. zwakkere lln. kunnen hulp en uitleg vragen aan sterkere teamgenoten; die leren dat hulp bieden meer is dan gewoon voorzeggen. Door goed samen te werken, ervaren ze succes. Als het goed loopt, leren ze met en van elkaar en wordt het groepsgevoel versterkt.

In deze nieuwe wiskundemethode maakten we de 1ste schoolweek kennis met de Bollobo’s: dit zijn ruimtewezentjes die op de planeet Bonk leven (tussen Mars en de aarde). Bento, één van deze ruimtewezentjes, was aangespoeld op een onbewoond eiland en wist niet goed hoe hij terug zou geraken. Daarom had hij hulp nodig. De klas werd verdeeld in 2 grote teams die elk bestonden uit 3 kleine groepjes: 3 groepjes kregen een vissersboot en de andere 3 een zeilboot. Het doel van dit spel was: 24 km varen om dit eiland te bereiken en zo Bento te bevrijden. Dit aantal km konden ze ‘verzamelen’ door de oefeningen in het rekenboek correct op te lossen. Was de oplossing juist, dan mochten ze een kaartje ‘trekken’. Was het een kaartje waarop stond wat hun boot nodig had (wind of brandstof), dan hadden de groepsleden 1 km verdiend en kwamen ze al dichter bij het eiland. Deze activiteit is zeer vlot verlopen en iedereen werkte enthousiast mee in de groepjes! Toen 1 groepje klaar was met alle oefeningen in het rekenboek, hebben we het spel stopgezet. We hebben samen 24 km behaald: net voldoende om Bento te kunnen bevrijden!

Groetjes,

Juf Anja

Brief aan een klasgenootje: vakantieherinneringen

De 2de schooldag schreven de kinderen een briefje over hun vakantiebelevenissen. De juf deelde een stokje uit met daarop de naam van het klasgenootje naar wie ze een brief moesten schrijven. Nadien mochten ze hun brief in de brievenbusboekentasjes steken. Zo kreeg elk klasgenootje ‘post’ in zijn/haar brievenbusboekentasje!

Groetjes,

Juf Anja

De eerste schooldag

Beste ouders,

De eerste schooldag hebben we vooral aandacht besteed aan het zich welkom voelen in de nieuwe klas bij een nieuwe juf en met misschien ook andere klasgenootjes dan vorig schooljaar. Om elkaar beter te leren kennen, hebben we allerlei activiteiten gedaan: “Vrienden-bingo”, “Wandel en wissel uit”,… En door vragen te stellen aan de juf kwamen we ook iets te weten over haar. We mochten ook op een blaadje schrijven wat we verwachten van onze nieuwe juf en van onze klasgroep: Welke regels zijn nodig om alles goed te laten verlopen in onze groep?/Wat kan ik doen om dit schooljaar tot een succes te maken?/Hoe kan de juf daarbij helpen? Ik vind het zeer belangrijk dat iedereen zich goed voelt in de klasgroep! Daarom hebben we besproken hoe we samen kunnen werken aan een leuk schooljaar. Hierbij werden een aantal ‘klasregels’ opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. We moeten ons ook elke dag inzetten voor een toffe klassfeer, waarbij elke klasgenoot het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort! Daarom moeten we alle klasgenootjes leren aanvaarden zoals ze zijn, met hun goede en minder goede kanten. Als iedereen zich goed voelt in de groep, dan zullen ze sterker gemotiveerd zijn om mooie resultaten te behalen.

De eerste schooldag is alvast zeer goed verlopen!

Groetjes, 

Juf Anja

Scroll naar boven