De ouderraad is een groep ouders die zich samen inzet voor de werking van de school
en via allerhande activiteiten een extraatje wil bezorgen aan de kinderen.
Dit is onder andere een bijdrage voor de schoolreizen en sportklassen, de pool-week in mei, een afscheidsreceptie voor de kinderen van het zesde leerjaar, een voordrachtenavond rond een bepaald thema, de gulle hand van de sint, het onderhouden en uitbreiden van de speeltuin...

We vergaderen een zestal keer per jaar met alle leden van de ouderraad.
Op de agenda van zo'n vergadering staat: planning van activiteiten, evaluatie van de activiteiten, feed-back van die werkgroep, het financiƫle plaatje, een woordje van de directie, enz.
Kortom het geheel wordt op zo'n vergadering in de gaten gehouden.

Naast de vergaderingen werken we met werkgroepen, om de activiteiten goed en tot in detail te kunnen voorbereiden.

Het fotoboek 2019-2020 van onze leden.

Via deze link vind je een volledig overzicht van alle werkgroepen.