de waarden die wij aan de kinderen willen meegeven