Op onze school krijgen de kinderen niet zomaar medicatie toegediend. Hiervoor dient deze medicatiefiche ingevuld te worden.