Op onze school krijgen de kinderen niet zomaar medicatie toegediend. Hiervoor dient deze medicatiefiche ingevuld te worden.

 

 

 

Op deze site bevindt zich fotomateriaal waarvoor toestemming werd gevraagd aan de ouders.
Wie toch in beeld gebracht wordt en dit liever niet heeft, wendt zich tot de directeur.

De inhoud en foto’s van deze website kunnen niet door derden gebruikt worden zonder toestemming van de directeur.
Misbruik van fotomateriaal van de site wordt aangegeven bij de politie.